Editor In chief :

Mu’jizatin Fadiana (Scopus ID 57208507396), Universitas PGRI Ronggolawe

 

Editor :

Heny Sulistyaningrum, Universitas PGRI Ronggolawe

Rita Yuliastuti, Universitas PGRI Ronggolawe

Edy Nurfalah, Universitas PGRI Ronggolawe

Puji Rahayu , Universitas PGRI Ronggolawe

Surawan, Universitas PGRI Ronggolawe